พระโพธิสัตวกวนอิม


                   ein Bild                      ein Bild

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิม กวนซีอิมผ่อสัก กวนอิมผ่อสัก อาเนี้ย เจ้าแม่กวนอิม พระองค์มีสมญาว่า มหาเมตตา มหากรุณา
พระ องค์ทรงตั้งปณิธานที่จะช่วยเหลือสัตว์โลก ยังไม่เข้าสู่พุทธภูมิ จนกว่าจะช่วยสรรพสัตว์ซึ่งตกอยู่กองทุกข์ให้หมดไปเสียก่อน ทรงสามารถนิมิตนิรมาณกายไปโปรดได้ทุกหนทุกแห่ง ผู้ใดคร่ำครวญปริเทวนาการเพราะความทุกข์ พระองค์ย่อมทรงได้ยิน สมดั่งพระนามว่า "กวนอิม" ซึ่งแปลว่า พระผู้ได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของสัตว์โลก, ผู้สดับฟังเสียงโลก, ผู้เพ่งเสียงแห่งโลกเดิมพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นเทพธิดาที่มาจุติยังโลกมนุษย์ เพื่อมาช่วยปลดเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์ เป็นราชธิดาองค์สุดท้องของกษัตริย์เมี่ยวจวง ซึ่งมีราชธิดา 3 องค์ องค์โตชื่อ เมี่ยวอิม องค์รองชื่อ เมี่ยวหยวน องค์ที่ 3 ชื่อ เมี่ยวซ่าน คือรพะโพธิสัตว์กวนอิมนั่นเอง

ในเยาว์วัยพระองค์เป็นพุทธมามกะ มีความรู้แจ้งในหลักพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญภาวนาเพื่อความหลุดพ้นจากสังสารวัฏ พระเจ้าเมี่ยวจวงไม่เห็นด้วยกับความประสงค์ของราชธิดาจะบังคับให้เลือกราชบุตรเขย เพื่อจะได้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อไป แต่องค์หญิงสามไม่สนพระทัยในลาภยศสรรเสริญ อันเป็นสิ่งจอมปลอม แม้จะถูกพระบิดาดุด่าว่ากล่าวอย่างไร พระองค์หญิงก็ไม่เคยนึกโกรธเคืองแต่อย่างใด ต่อมา พระบิดาทรงขับองค์หญิงให้ไปทำงานหนักในสวนดอกไม้ เช่น หาบน้ำ ปลูกดอกไม้ เพื่อทรมานให้องค์หญิงเปลี่ยนความตั้งใจ แต่ก็มีเหล่ารุกขเทวดามาช่วยทำงานให้ทั้งหมด
เมื่อพระบิดาเห็นว่าไม่ได้ผล จึงรับสั่งให้หัวหน้าแม่ชีนำองค์หญิงไปอยู่ที่วัดนกยูงขาว และให้เอางานของแม่ชีทั้งวัดมอบให้องค์หญิงทำลำพังพระองค์เดียว แต่องค์หญิงก็มีพระทัยเด็ดเดี่ยวไม่เปลี่ยนแปลง งานการต่างๆ ก็มีเหล่าเทวดามาช่วยทำแทนให้อีก
พระเจ้าเมี่ยวจวงเข้าใจว่า พวกแม่ชีไม่กล้าเคี่ยวเข็ญใช้งานองค์หญิง ก็ทรงกริ้วหนัก สั่งให้ทหารเผาวัดนกยูงขาวจนวอดวายเป็นจุณไป พร้อมกับพวกแม่ชีทั้งหมด รวมทั้งองค์หญิงด้วย แต่องค์หญิงกลับปลอกภัยรอดชีวิตมาได้
เมื่อพระเจ้าเมี่ยวจวงทรงทราบดังนั้น จึงสั่งให้นำตัวราชธิดาไปประหารชีวิต

แต่องค์หญิงมีเทพารักษ์คอยคุ้มครอง ซึ่งได้เนรมิตทองคำทิพย์เป็นเกราะหุ้มตัว คมดาบของทหารจึงไม่อาจทำอะไรพระองค์ได้ จนดาบหักสะบั้นถึง 3 ครั้ง 3 ครา ทำให้พระบิดาทรงกริ้วยิ่งนัก โดยเข้าใจว่า นายทหารไม่กล้าประหารจริง จึงให้ประหารนายทหารแทน แล้วรับสั่งให้จับองค์หญิงไปแขวนคอ ผ้าแพรที่แขวนคอองค์หญิงก็ขาดสะบั้นลงอีก ทันใดนั้นปรากฏมีเสือเทวาดาตัวหนึ่ง ได้นำองค์หญิงขึ้นพาดหลัง แล้วเผ่นหนีไปที่เขาเซียงซัน ต่อมา เทพ ไท่ไป๋ ได้แปลงร่างเป็นชายชรามาโปรดองค์หญิงชี้แนะเคล็ดวิธีการบำเพ็ญเพียรเครื่องดับทุกข์ จนสามารถบรรลุมรรคผลสำเร็จธรรม
ฝ่ายพระบิดาเข้าใจว่า องค์หญิงถูกเสือคาบไปกินแล้ว จึงไม่ได้ติดใจตามราวีอีก ต่อมาไม่นานบาปกรรมที่พระองค์ก่อไว้ได้ส่งผล ทงป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ไม่มียาใดๆที่จะรักษาให้หายได้ เมื่องค์หญิงได้ทรงทราบด้วยญาณวิถีว่า พระบิดากำลังประสบเคราะห์กรรมอย่างหนัก ด้วยความกตัญญูกตเวที มิได้ถือโทษโกรธเคืองการกระทำของพระบิดาแม้แต่น้อย ทรงได้สละดวงตา และแขนทั้งสองข้าง เพื่อรักษาพระบิดาจนหายจากโรคร้าย
เดิมองค์หญิงเมี่ยวซ่านเป็นชาวพุทธ ตอนหลังเทพไท่ไป๋ ได้มาโปรดชี้แนะหนทางดับทุกข์ ด้วยเหตุนี้ พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงเป็นเทพทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายเต๋า ในขณะเดียวกัน

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิมผ่อสัก) พระโพธิสัตว์ผู้มากล้นด้วยความเมตตา ได้รับการสักการะบูชามากที่สุด พระกวนอิมผ่อสัก แปลว่า พระโพธิสัตว์ที่มีพระกรรณาวธานโลกาศัพท์ หรือเรียกง่ายๆว ก็คือ ผู้คอยเงี่ยหูสดับรับฟังความทุกข์ของสัตว์โลก ทรงมีดอกบัวสีชมพูในตระกูลปัทมะ เป้นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ทำให้ทรงได้รับการขนานนามว่า "พระปัทมาณีโพธิสัตว์"

มหาปณิธานของพระโพธิสัตว์องค์นี้ คือ หากยังมีสัตว์โลกตกทุกข์ได้ยากแม้เพียงคนเดียว จะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ นั่นย่อมแสดงให้เห้นถึงความมีเมตตา มีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษย์

 

รับออกแบบปรับปรุงแก้ไขฮวงจุ้ยบ้าน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต และครอบครัว ปรับแก้ได้ทุกจุดที่สำคัญของชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ ชีวิตมีความมั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวยขึ้น
รับตรวจดวงชะตา แก้ไขข้อบกพร่องของดวงชะตา ด้วยฮวงจุ้ย ด้วย โหราศาสตร์ไทยแท้สูตรโบราณ แม่นจริง ไม่แม่นไม่คิดค่าครู
โทร 081-903-7451
รับออกแบบบ้านที่ต้องการสร้างให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อส่งเสริมเจ้าของบ้านตั้งแต่เริ่มสร้าง ให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหากันทีหลัง
รับจัดตบแต่งสวน ตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ โชคลาภ วาสนา ของเจ้าของบ้าน ให้มั่งมีศรีสุข มั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวย เงินทองใหลเข้ามาไม่ขาดสาย
รับออกแบบโลโก้ บริษัท ร้านค้า ตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อ ส่งเสริม ดึงดูดลูกค้า ให้ห้างร้าน กิจการเจริญรุ่งเรือง เงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย
Today, there have been 9939 visitors (16469 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=