พิชัยสงคราม

ในสมัยโบราณกาลมา การรบ การศึก การยุทธ มีความสำคัญกับประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก กษัตริย์ที่จะยิ่งใหญ่ได้ต้องเก่งกาจ ทางด้านการรบขยายอาณาเขต กษัตริย์นักรบมักจะมีที่ปรึกษาคู่บารมีเสมอ นั่นก็หมายถึง ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพียงแต่มีกำลัง หรือกองทัพใหญ่โตเท่านั้น ยังต้องมีนักวางแผนที่ฉลาดล้ำเลิศด้วยจึงจะครบองค์ประกอบ ของการนำมาซึ่งความสำเร็จ
ถ้าว่ากันตามยุคสมัย กุนซือ คือ นักปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการรบ การเดินเกมที่ต้องใช้ความคิดอันเฉียบคม ต่อคุ่ต่อสู้ คิดวิธีการเอาชนะ และแก้เกมเมื่อเสียที ความคิดของกุนซือในยุคสมัยโบราณ มีเขียนไว้เป็นตำหรับตารามากมาย แถบบ้านเรา ที่โด่งดัง ก็มี ตาราพิชัยสงครามซุนวู ท่านซุนวูได้ยกตัวอย่างการสงคราม การยุทธ์ ในยุคที่ท่านมีชีวิตไว้ให้คนยุคหลัง ได้ศึกษามากมาย ถ้าเป็นแถบยุโรปก็ต้องยกความเก่งกล้าสามารถให้กับท่าน นโปเลียน โปนาปาต กษัตริย์นักรบผู้เกรียงไกร ยุทธวิธีการเข้าต่อสู้ ของนโปเลียน เป็นที่น่าศึกษาของนักการยุทธ์ในปัจจุบันเป็นยิ่งนัก
เราลองมาดูตัวอย่างกันซักหน่อยดีกว่านะคะ

ประเมินศึก บทที่ 1 ของซุนวู

(แปลและค้นคว้ารวบรวมโดย คุณบุญศักดิ์ แสงระวี)
ซุนวูกล่าวว่า อันสงครามนั้นเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติ เป็นแหล่งแห่งความเป็นความตาย เป็นเหตุแห่งการดำรงอยู่ดับสูญ จักไม่พินิจพิเคราะห์มิได้
ฉะนั้น พึงวิเคราะห์จาก 5 เรื่อง นำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมิน ให้ถ่องแท้สถานการณ์
หนึ่งคือ คุณธรรม
สองคือ ลมฟ้าอากาศ
สามคือ ภูมิประเทศ
สี่คือ แม่ทัพ
ห้าคือ กฏระเบียบ
ที่ว่าคุณธรรม ก็คือ สิ่งที่ทำให้ทวยราษฎร์และเบื้องบนมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ร่วมเป็นก็ได้ ร่วมตายก็ได้ ทวยราษฏร์มิหวั่นอันตราย
ที่ว่าลมฟ้าอากาศ ก็คือ สว่างหรือมืด หนาวหรือร้อน ฤดูนี้ หรือฤดูนั้น
ที่ว่าภูมิประเทศ ก็คือ สูงหรือต่ำ ใกล้หรือไกล คับขันหรือราบเรียบ กว้างหรือแคบ เป็นหรือตาย
ที่ว่าแม่ทัพ ก็คือ สติปัญญา ศรัทธา เมตตา กล้าหาญ เข้มงวด
ที่ว่ากฏระเบียบ ก็คือ ระบบจัดกำลัง ระบบยศตำแหน่ง ระบบพลาธิการ
ทั้งห้าเรื่องนี้ แม่ทัพพึงรู้แจ้ง ผู้รู้จักชนะ ผู้ไม่รู้จักไม่ชนะ
ฉะนั้นจึงพึงนำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมิน ให้ถ่องแท้ในสถานการณ์ กล่าวคือ เจ้านายมีคุณธรรมหรือไม่? แม่ทัพสามารถหรือไม่? ฟ้าดินอำนวยหรือไม่? วินัยเข้มงวดหรือไม่? กองทัพเข้มแข็งหรือไม่? ทหารฝึกดีหรือไม่? การรางวัลลงโทษแจ่มชัดหรือไม่? เราสามารถรู้ฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะได้จากการพิจารณาทั้งหมดนี้ แม่ทัพใดเชื่อแผนศึกเราใช้ก็จักชนะ ให้เอาตัวไว้ แม่ทัพใดไม่เชื่อแผนศึกเรา ใช้ก็จักแพ้ ให้ปลดออกไป
เมื่อการประเมินผลดีเป็นที่รับฟัง ก็ให้สร้างพลานุภาพขึ้น เพื่อเป็นส่วนช่วยแผนศึก ที่ว่าพลานุภาพ ก็คือ การปฏิบัติตามสภาพอันจะก่อให้เกิดผลนั่นเอง
อันสงครามนั้น คือการใช้เล่ห์เพทุบาย ฉะนั้น รบได้ให้แสดงรบไม่ได้ จะรุกให้แสดงไม่รุก ใกล้ให้แสดงไกล ไกลให้แสดงใกล้ ให้ล่อด้วยประโยชน์ ให้ชิงเมื่อระส่ำระสาย ข้าศึกแน่นให้เตรียมรับ ข้าศึกแข็งให้หลีกเลี่ยง ข้าศึกโกรธง่ายให้ก่อกวน ข้าศึกยโสให้เหิมเกริม ข้าศึกสบายให้เหนื่อยล้า ข้าศึกกลมเกลียวให้แยกสลาย ให้จู่โจมเมื่อไม่ระวัง ให้รุกรบเมื่อไม่คาดคิด นี้คือ อัจฉริยะของนักการทหาร อันจักกำหนดล่วงหน้ามิได้
การประเมินศึกในศาลเทพารักษ์ก่อนรบบ่งบอกชัยชนะเพราะคำนวณผลได้มากกว่า การประเมินผลในศาลเทพารักษ์ก่อนรบ บ่งบอกไม่ชนะ เพราะคำนวณผลได้น้อยกว่า คำนวณผลได้มีมากก็ชนะ คำนวณผลได้มีน้อยก็แพ้ ถ้าไม่คำนวณก็จักไม่ปรากฏผล เราพิจารณาจากนี้ ก็ประจักษ์ในชัยชนะ หรือพ่ายแพ้แล้ว

ภาคปฏิบัติ
เปรียบเทียบเพื่อประเมินให้ถ่องแท้ในสถานการณ์

จิวยี่ประเมินทัพร้อยหมื่นของโจโฉ
ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ. ๒๒๐-๒๘๐) โจโฉยกทัพไพร่พลร้อยหมื่นทั้งทัพบกและทัพเรือ ตั้งประชิดอยู่ฝั่งเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียง เพื่อบุกลงใต้เผด็จศึกพิชิตซุนกวน ณ เมืองกังตั๊ง ในครั้งนั้นค่ายทหารของโจโฉ เรียงรายยาวถึง 3 พันลี้ ซุนกวนตกใจจึงสั่งให้ตามจิวยี่มาพบเพื่อปรึกษาว่าควรจะทำประการใดดี
จิงยี่จึงกล่าวแก่ซุนกวนว่า "อันโจโฉนี้เป็นอุปราชนั้น คือเป็นศัตรูแผ่นดินของพระเจ้าเหี้ยนเต้อีก และตัวท่านก็มีปัญญาความคิดตั้งอยู่ในความสัตย์สุจริต และจะไปอ่อนน้อมแก่โจโฉอันเป็นคนมิได้ตั้งอยู่ในความสัตย์นั้นจะควรหรือ อนึ่ง เมืองกังตั๋งก็บริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารทั้งผู้คนก็พรักพร้อม ชอบแต่จะคิดกำจัดศัตรูแผ่นดินเสียอีก อนึ่งโจโฉยกกองทัพครั้งนี้มาก็นานแล้ว ฝ่ายม้าเท้งและหันซุยก็เป้นอริ เห็นจะระวังหลังอยู่ ประการหนึ่งทหารโจโฉก็เป็นชาวดอยไม่สันทัดทางเรือ ถึงจะยกมารบพุ่งก็หาถนัดไม่ แล้วก็เป็นฤดูแล้ง หญ้าและฟางทั้งปวงก็เห็นไม่พอปากม้าที่จะกิน อันทหารทั้งปวงเล่าก็เป็นชาวป่า จะกินอยู่ผิดสำแดงก็จะป่วยไข้เป็นอันมาก กำลังจะน้อยลงทุกที ถึงจะทำการขับเคี่ยวไปก็เสียเปรียบเราอยู่ อันการศึกครั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้วิตกเลยจะขออาสาท่านไปตั้งอยู่ปากอ่าวเมืองกังแฮกำจัดเสียให้ได้"
แม้กระนั้น ซุนกวนก็ยังมีความกังวลใจที่จะรบกับโจโฉ ด้วยวิตกว่าโจโฉมีทหารถึงร้อยหมื่น จึงกล่าวแก่จิงยี่ว่า "เรายังมีความวิตกอยู่หน่อยหนึ่ง ด้วยโจโฉมีทหารมาก ฝ่ายเราน้อยตัวนัก กลัวจะสู้มิได้จะเสียการไป"
จิวยี่จึงอธิบายแก่ซุนกวนว่า "ด้วยโจโฉมีหนังสือมาว่า มีทหารถึงร้อยหมื่นนั้น ความข้อนี้หาจริงไม่ เป็นกลอุบายล่อลวงดอก อันทหารโจโฉนั้นมีอยู่แค่สิบห้าสิบหกหมื่น ทั้งได้ทหารอ้วนเสี้ยวมาเป็นเชลยด้วย ถึงว่าจะยกมาทำการก็จะวิตกไปใยแก่ทหารอ้วนเสี้ยว อันเป็นคนจำใจคิดแต่จะออกจากโจโฉทุกค่ำเช้า แม้จะทำการก็มิเต็มไม้เต็มมือ อนึ่งทหารโจโฉก็มาทางไกลสารพัดจะขัดสน เราอยู่ใกล้เสบียงอาหารก็บริบูรณ์ทุกสิ่ง หรือจะสู้มิได้ ถึงจะมากก็เหมือนน้อย ท่านอย่าวิตกไปเลย ข้าพเจ้าจะอาสาเอาทหารไปแค่ห้าหมื่นจะคิดทำการกำจัดโจโฉเสียให้ได้"
การ "ประเมินศึก" ของจิวยี่ ทำให้ซุนกวนเกิดความมั่นใจขึ้นเป็นอันมาก

รับออกแบบปรับปรุงแก้ไขฮวงจุ้ยบ้าน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต และครอบครัว ปรับแก้ได้ทุกจุดที่สำคัญของชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ ชีวิตมีความมั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวยขึ้น
รับตรวจดวงชะตา แก้ไขข้อบกพร่องของดวงชะตา ด้วยฮวงจุ้ย ด้วย โหราศาสตร์ไทยแท้สูตรโบราณ แม่นจริง ไม่แม่นไม่คิดค่าครู
โทร 081-903-7451
รับออกแบบบ้านที่ต้องการสร้างให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อส่งเสริมเจ้าของบ้านตั้งแต่เริ่มสร้าง ให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหากันทีหลัง
รับจัดตบแต่งสวน ตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ โชคลาภ วาสนา ของเจ้าของบ้าน ให้มั่งมีศรีสุข มั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวย เงินทองใหลเข้ามาไม่ขาดสาย
รับออกแบบโลโก้ บริษัท ร้านค้า ตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อ ส่งเสริม ดึงดูดลูกค้า ให้ห้างร้าน กิจการเจริญรุ่งเรือง เงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย
Today, there have been 9939 visitors (16464 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=